galerielijn3


Riann

Riann  studeerde af als juwelier/goudsmid aan de Vakschool in Schoonhoven. Toch is zij gaan schilderen en haar opleiding waarin verfijning, detaillering en vakmanschap hoog in het vaandel staan, laat duidelijk sporen na in haar schilderijen. Riann is geïnspireerd door oude iconische portretten die een wereld tussen realiteit en verlangen weergeven en waarin symboliek nadrukkelijk aanwezig is. Door het geheel te omkaderen met ornamenten wordt de kleine naïeve wereld samengevoegd tot een persoonlijk verhaal. In een ademtocht vloeien hieruit versjes voort, dit zeker ook in samenwerking met de schilder Hermanus wat is uitgemond in een vruchtbare en hechte samenwerking.
Hun beider werk is op deze tentoonstelling te zien waar tevens ook enkele gedichtenbundels van hun hand te koop zijn.


Galerie lijn 3


Schilders