galerielijn3


Alexandra van Thiel

Is this what God created for Is this what God created for

ALEXANDRA VAN THIEL volgde haar opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst te Arnhem. Haar interesse daarbij ging uit naar vrij schilderen, modevormgeving, illustraties en grafisch ontwerpen. Later kwam daar nog bij, traditionele decortechnieken bij Kunst en Ambacht te Noordbroek. Aanvankelijk begon zij haar loopbaan als grafisch ontwerpster en illustrator bij reclamebureaus en een uitgeverij. Haar schilderijen ontstaan bij haar in series met onderwerpen die haar boeien waarbij zij meerdere werken tegelijk onder handen heeft. Zo zijn er de series over brieven en de dode dieren serie. Door haar schilderijen probeert zij op een stille wijze een haakje te slaan in het bewustzijn van de kijker. Waar is dit? Wie heeft het er neergezet? Waarom? Wat zit erachter? Het stilleven als een vermoeden van een moment uit een werkelijk, voortgaand leven. Ongeveer zoals de stills van een film de wens oproepen de hele film te willen zien. Technisch streeft zij naar het "trompe l'oeil "effect, het oog bedrogen.
Een poging om te komen tot een schijnbare doorkijk, een venster naar een ander stukje werkelijkheid.


Galerie lijn 3


Schilders