galerielijn3


Willem van Buitenen

Dogon 1 Dogon 1

WILLEM VAN BUIJTENEN volgt in zijn schilderijen zijn persoonlijke zoektocht met steeds dezelfde tinten grijs in al zijn nuanceringen. Een verstilde compositie die balanceert op de rand van de abstractie. Dit alles ontstaat zonder vooraf opgezet doel, het is de harmonie of de melancholie van het moment.
Zijn poëtische vormentaal heeft vele gezichten die hij tijdens het schilderen laat ontstaan op het doek.


Galerie lijn 3


Schilders