galerielijn3


Harry Dam

Flierefluiter Flierefluiter

HARRY DAM werd geboren in een groot mijnwerkers gezin waarvan zijn vader in zijn vrije tijd met passie tekende. Door ziekte in zijn familie werd Harry op zichzelf terug geworpen, hij verbleef liever in de natuur waar hij leerde te kijken naar alles wat leefde en bewoog. Na de LTS werkte hij als constructie bankwerker in Duitsland en bleef in zijn vrije tijd tekenen. Pas veel later kon hij zich gaan toeleggen op zijn kunstuitingen, hij werd huisman. Hij bouwde zijn eigen atelier en daar ontstonden de eerste laswerken. Als snel volgden de exposities elkaar op en ontwikkelde hij zijn technieken verder uit, ondersteund door de kunstenaar Jo Manders. Zoals te verwachten haalt hij zijn inspiratie uit de natuur en de mens. Met een oog voor detail, humor en zijn technische kennis van het materiaal zet hij prachtige monumentale maar ook kleinere sculpturen neer.
Zijn humor en de liefde voor het vak stralen uit zijn creaties op de kijker over.